Viquipèdia/Utilitzar la Viquipèdia/Consultar els articles: diferència entre les revisions

Cada pàgina disposa de quatre enllaços, anomenats ''pestanyes'', que surten a tots els internautes a dalt de la pàgina, sobre el títol. La primera és la pestanya per defecte de l'article; els altres permeten accedir a la seva pàgina de discussió, modificar l'article o consultar l'historial.
 
=== PagePàgina de discussiondiscussió ===
 
[[File:Guide de Wikipédia - 2.2.03 onglet discussion.png|thumb|Onglet ''discussion''.]]
 
'''ChaqueCada pagepàgina de Wikipédiala possèdeviquipèdia une pageuna pàgina de discussiondiscussió qui lui est associéeassociada.''' Le lienL'enllaç ''discussiondiscussió'' yque amenanthi faitporta partieforma despart ongletsde situésles toutpestanyes ensituades hautdalt de l’articletot de l'article, au-dessussobre duel titretítol. La rédactionredacció collaborativecol·laborativa desdels articles nécessitenecessita que lesels différentsdiferents auteursautors disposentdisposin d’und'un lieulloc on discuterdiscutir dusobre contenuel etcontingut dei la formeforma de l’articlel'article qu’ils rédigentque redacten: la pagepàgina de discussiondiscussió remplitcompleix ceaquest rôlerol. ParEn contrecanvi, elleno neés sertun pasfòrum de forumdiscussió delliure discussion libre sur lessobre sujetsels abordéstemes tractats; les pagespàgines de discussiondiscussió desdels articles serventserveixen uniquementtan auxsols échangesper visanta àintercanviar faireopinions progresserper laa rédactionmillorar des articles ou à améliorer leur qualitél'article. ToutTots lecteurels peutlectors laisserpoden surdeixar a la pagepàgina de discussiondiscussió un commentairecomentari sursobre un article, queja cesigui soitper poura exprimerexpressar un doutedubte ouo pourper releverremarcar uneun erreurerror (voirvegeu [[w:AideAjuda:DiscussionDiscussió|AideAjuda:DiscussionDiscussió]] eti leel chapitrecapítol CommuniquerComunicar pagepàgina 57). La pagepàgina de discussiondiscussió permet égalementtambé parfoisa d’identifiervegades identificar les structuresestructures de coopérationcooperació (projetsprojectes thématiquestemàtics) dontdels relèveque l’articleforma part l'article.
 
=== Historique ===
59

modificacions