Viquipèdia/La Viquipèdia a classe: diferència entre les revisions

Línia 172:
* Contribuir a millorar Viquipèdia no reemplaça els processos pedagògics tradicionals, però pot ser un element d'un taller de pedagogia personalitzada, o d'un procés d'autoaprenentatge, inscrit o no en el context de l'educació reglada o d'una universitat popular o pot tenir lloc en la formació permanent o continua.
 
== Viquipèdia com a font d'informacionsinformació ==
La idea que l'alumne estiguies obligatvegi impulsat a dubtar de les seves fonts, i tingui l'obligació de validar-losles és particularment interessant per al pedagogprofessor. El prepara per a una investigació bibliogràfica pertinent. DeA més, creuar les seves fonts, validar les seves informacions, avaluar el grau de confiançafiabilitat pépareprepara les competències científiques, però prepara també a ser més autònom i menys vulnerable i crèdul ena la vida.
L'idée que l'élève soit obligé de douter de ses sources, et ait l'obligation de les valider est particulièrement intéressante pour le pédagogue. Elle le prépare à une recherche bibliographique pertinente. De plus, croiser ses sources, valider ses renseignements, évaluer le degré de confiance pépare les compétences scientifiques, mais prépare aussi à être plus autonome et moins vulnérable et crédule dans la vie.
<Brbr />L'élèvealumne que hi treballa comprèn de pressa que WikipediaViquipèdia no és mai una font absoluta que es pugui copiar sense reflexionar; això ésa finalmentla fi és més aviat positiu en un enfocament pedagògic. ElAixí copierel copiar-collerenganxar és així doblement arriscat ! ;
# ni el pedagogprofessor, ni wikipédiaViquipèdia no accepten el [[w:plagiat|plagi]] ési explicada,això i reposadas'explica de manera equilibrada.,;
# cadascun esresta quedaresponsable ''in fine'' responsable de la comprovació de les fonts i de l'ús fetque fa de la informació.
 
En canvi, en la mesura que els'encoratja référencementa ésreferenciar animat alsels articles, tots els elements per jutjar d'una informació i de la seva neutralitat eventualment poden eventualment ser presents en un article. Així una universitat americana (Middlebury College) fa utilitzarque s'utilitzin els articles de WikipediaViquipèdia com a punt de sortidapartida d'una investigació bibliogràfica com ho subratlla un [http://www.rue89.com/2007/07/10/une-universite-americaine-adopte-une-politique-wikipedia article de rue89].
La idea que l'alumne estigui obligat a dubtar de les seves fonts, i tingui l'obligació de validar-los és particularment interessant per al pedagog. El prepara per a una investigació bibliogràfica pertinent. De més, creuar les seves fonts, validar les seves informacions, avaluar el grau de confiança pépare les competències científiques, però prepara també a ser més autònom i menys vulnerable i crèdul en la vida.
<br />L'élève qui y travaille comprend vite que Wikipedia n'est jamais une source absolue qu'on puisse recopier sans réfléchir ; ceci est finalement plutôt positif dans une approche pédagogique. Le copier-coller est ainsi doublement risqué ! ;
 
WikipédiaViquipèdia pot servir així de base com a bon exemple dl camí de pascerca d'investigació d'informacionsinformació en l'univers d'informacions que és Internet. Allò pot ser confonent endesviar d'una vistavisió clàssicclàssica de la investigaciócerca d'informacionsinformació en obres quallades, però validades, quecom són els diccionaris i les enciclopèdies, però permet prendreposar un peu en l'univers quemés méscanviant converteixdels àmbits en constant evolució, com sobretot l'àmbit de les tecnologies de la informació.
<Br />L'élève que hi treballa comprèn de pressa que Wikipedia no és mai una font absoluta que es pugui copiar sense reflexionar; això és finalment més aviat positiu en un enfocament pedagògic. El copier-coller és així doblement arriscat ! ;
# ni le pédagogue, ni wikipédia n'acceptent le [[w:plagiat|plagiat]] est expliquée, et replacée de manière équilibrée.,
 
# ni el pedagog, ni wikipédia no accepten el [[w:plagiat|plagi]] és explicada, i reposada de manera equilibrada.,
# chacun reste ''in fine'' responsable de la vérification des sources et de l'usage fait de l'information.
 
# cadascun es queda ''in fine'' responsable de la comprovació de les fonts i de l'ús fet de la informació.
 
 
 
 
 
 
Par contre, dans la mesure où le référencement est encouragé dans les articles, tous les éléments pour juger d'une information et de sa neutralité peuvent éventuellement être présents dans un article. Ainsi une université américaine (Middlebury College) fait utiliser les articles de Wikipedia comme point de départ d'une recherche bibliographique comme le souligne un [http://www.rue89.com/2007/07/10/une-universite-americaine-adopte-une-politique-wikipedia article de rue89].
 
En canvi, en la mesura que el référencement és animat als articles, tots els elements per jutjar d'una informació i de la seva neutralitat poden eventualment ser presents en un article. Així una universitat americana (Middlebury College) fa utilitzar els articles de Wikipedia com a punt de sortida d'una investigació bibliogràfica com ho subratlla un [http://www.rue89.com/2007/07/10/une-universite-americaine-adopte-une-politique-wikipedia article de rue89].
 
 
 
Wikipédia peut servir ainsi de base comme bon exemple de démarche de recherche d'informations dans l'univers d'informations qu'est Internet. Cela peut être déroutant dans une vue classique de la recherche d'informations dans des ouvrages figés, mais validés, que sont les dictionnaires et les encyclopédies, mais permet de prendre pied dans l'univers plus changeant des domaines en constante évolution, comme notamment le domaine des technologies de l'information.
 
Wikipédia pot servir així de base com a bon exemple de pas d'investigació d'informacions en l'univers d'informacions que és Internet. Allò pot ser confonent en una vista clàssic de la investigació d'informacions en obres quallades, però validades, que són els diccionaris i les enciclopèdies, però permet prendre peu en l'univers que més converteix àmbits en constant evolució, com sobretot l'àmbit de les tecnologies de la informació.
 
 
Linha 244 ⟶ 225:
 
Per mimetisme, és així possible comprendre com construir un document digne de serietat.
 
 
== Que es pot aprendre de Viquipèdia en tant que redactor-contribuent ==
746

modificacions