Viquipèdia/La Viquipèdia a classe: diferència entre les revisions

'''La pràctica:''' Experimentar llavors aquesta lògica creant o millorant concretament un verdader article és sovint més atractiu i pedagògic. És a més a més un factor de millora de la competència de redacció d'alumnes motivats. «Passar a l'acció» millorant Viquipèdia és el millor mitjà de comprendre la seva lògica, ara no amb una classe de 20 a 30 alumnes, sinó amb una comunitat de centenars de milers de contribuents directes o indirectes i de lectors potencials força més nombrosos.
 
Com ho pot fer el pedagogprofessor potper reunir crear condicions que animarananimin a l'alumne/l'estudiant a passar ena l'acte acció?
<Br />L'évaluationavaluació (la nota) sovint no és sovint la primeraprincipal motivació (biaixos són d'altra banda possibles, ja que el redactor arrisca que se'l prohibeixi un cert enumera de coses i l'avaluació de la contribució d'un autor en un grup és bastant difícil (per exemple el contingut qualitatiu o quantitatiu afegit per un alumne no anomenadiu res del treball fet més amuntabans per trobar la informació que ésqueda sintetitzada en l'afegitó). D'altra banda, és difícil afegir alguna cosa quan l'article és ja molt complet (per exemple un [http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip% C3% A9dia:Article_de_qualit% C3% A9 article de qualitat]).
 
El principiant també es pot també iniciar a la lògica collaborativecol·laborativa ena ella batxilleratpàgina ade sorraproves, que pot ser l'espai dedels primers "cursos" (ex. exemple: fer un glossari, proposar resums d'idees presentatspresentades pels participants, redactar un pla dedel curs... Per a alumnes més experimentats, un indret com la [[:v:|wikiversity]] també pot ser un bon pont.
Comment le pédagogue peut-il réunir des conditions qui encourageront l'élève/l'apprenant à passer à l'acte ?
 
Com el pedagog pot reunir condicions que animaran l'alumne/l'estudiant a passar en l'acte ?
<br />L'évaluation (la note) n'est souvent pas la première motivation (des biais sont d'ailleurs possibles, car le rédacteur risque de s'interdire un certain nombre de choses et l'évaluation de la contribution d'un auteur dans un groupe est assez difficile (par exemple le contenu qualitatif ou quantitatif ajouté par un élève ne dit rien du travail fait en amont pour trouver l'information qui est synthétisée dans l'ajout). Par ailleurs, il est difficile d'ajouter quelque chose lorsque l'article est déjà très complet (par exemple un [http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Article_de_qualit%C3%A9 article de qualité]).
 
<Br />L'évaluation (la nota) no és sovint la primera motivació (biaixos són d'altra banda possibles, ja que el redactor arrisca que se'l prohibeixi un cert enumera de coses i l'avaluació de la contribució d'un autor en un grup és bastant difícil (per exemple el contingut qualitatiu o quantitatiu afegit per un alumne no anomena res del treball fet més amunt per trobar la informació que és sintetitzada en l'afegitó). D'altra banda, és difícil afegir alguna cosa quan l'article és ja molt complet (per exemple un [http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip% C3% A9dia:Article_de_qualit% C3% A9 article de qualitat]).
 
 
 
Le débutant peut aussi s'initier à la logique collaborative dans le bac à sable, qui peut être l'espace de premiers "cours" (ex : faire un glossaire, proposer des résumés d'idées présentés par les participants, rédiger un plan de cours... Pour des élèves plus expérimentés, un site comme la [[:v:|wikiversity]] peut aussi être un bon pont.
 
El principiant es pot també iniciar a la lògica collaborative en el batxillerat a sorra, que pot ser l'espai de primers "cursos" (ex. : fer un glossari, proposar resums d'idees presentats pels participants, redactar un pla de curs... Per a alumnes més experimentats, un indret com la [[:v:|wikiversity]] també pot ser un bon pont.
 
== Exemples i suggeriments de projectes pedagògics (escolars o estudiants) ==
746

modificacions