Viquipèdia/La Viquipèdia a classe: diferència entre les revisions

El principiant també es pot iniciar a la lògica col·laborativa a la pàgina de proves, que pot ser l'espai dels primers "cursos" (exemple: fer un glossari, proposar resums d'idees presentades pels participants, redactar un pla del curs...
 
== Exemples i suggeriments de projectes pedagògics (escolars o estudiants) ==
 
La majoria de les modificacions fetes en el marc d'un taller o projecte pedagògic o de formació concerneixenafecten un capítol, un article, i més rarament un grup d'articlearticles de wikipédiaViquipèdia. Tots els exemples citatsque ci-dessouss'esmenten més avall s'han de fer (quetant elsi al treball siguise anotatli oposa nota com si no) sota el control dels professors, i eventualment d'ajudats d'experts en Viquipèdia que hauran sol·licitat (que poden per exemple validar un esborrany abans de publicaciópublicar-lo o corregir l'article una vegada jutjates consideri provisionalment terminatacabat). Emmarcant-losEls que els ajuden no han de cedir a la temptació de fer al seuen lloc dels estudiant les operacions de què tindrientenen eventualment el costum de fer (categorització, relacionsenllaços interns, sourçagereferenciar...), peròsinó ajudar-los (per l'exemple i la reflexió creadora) a experimentar el pascamí collaborativecol·laboratiu i la investigaciórecerca de qualitat.
 
Suggeriment : En el cas d'un articles d'alçàriaalt-nivell (síntesi o vulgarització d'una tesi de doctoratdoctoral molt tècnictècnica per exemple), l'article final pot eventualment assenyalar (en el seu històric, o a la seva pàgina de discussió, fins i tot a l'article mateix) la data de validació, fins i tot unaun relacióenllaç directadirecte cap a l'última versió validada per un expert, l'autor de la tesi. El professor contribuintcontribueix així ell mateix a millorar l'eina feta ineludible que és WikipédiaViquipèdia. Nombrosos professors (retirats o en durant el moment del seu temps lliure) són ja de relectorslectors i correctors de WikipédiaViquipèdia. Aquí la diferència és que fan aquest treball directament i "collaborativementcol·laborativament" amb els alumnes (i eventualment amb altres contribuents), per a l'interès general i no només per als estudisal universitariscurs anualsanual dels seus alumnes.
 
La plupart des modifications faites dans le cadre d'un atelier ou projet pédagogique ou de formation concernent un chapitre, un article, et plus rarement un groupe d'article de wikipédia. Tous les exemples cités ci-dessous doivent se faire (que le travail soit noté ou non) sous le contrôle des enseignants, éventuellement aidés d'experts qu'ils auront sollicités (qui peuvent par exemple valider un brouillon avant publication ou corriger l'article une fois jugé provisoirement terminé). Les encadrants ne doivent pas céder à la tentation de faire à la place des étudiant les opérations dont ils auraient éventuellement l'habitude (catégorisation, liens, sourçage...), mais les aider (par l'exemple et la réflexion créatrice) à expérimenter la démarche collaborative et la recherche de qualité.
 
La majoria de les modificacions fetes en el marc d'un taller o projecte pedagògic o de formació concerneixen un capítol, un article, i més rarament un grup d'article de wikipédia. Tots els exemples citats ci-dessous s'han de fer (que el treball sigui anotat o no) sota el control dels professors, eventualment ajudats d'experts que hauran sol·licitat (que poden per exemple validar un esborrany abans de publicació o corregir l'article una vegada jutjat provisionalment terminat). Emmarcant-los no han de cedir a la temptació de fer al seu lloc dels estudiant les operacions de què tindrien eventualment el costum (categorització, relacions, sourçage...), però ajudar-los (per l'exemple i la reflexió creadora) a experimentar el pas collaborative i la investigació de qualitat.
 
 
 
Suggestion : Dans le cas d'un articles de haut-niveau (synthèse ou vulgarisation d'une thèse de doctorat très technique par exemple), l'article final peut éventuellement signaler (dans son historique, dans sa page de discussion, voire dans l'article même) la date de validation, voire un lien direct vers la dernière version validée par un expert, l'auteur de la thèse. L'enseignant contribuant ainsi lui-même à améliorer l'outil devenu incontournable qu'est Wikipédia. De nombreux enseignants (retraités ou lors de leur temps libre) sont déjà des relecteurs et correcteurs de Wikipédia. Ici la différence est qu'ils font ce travail directement et "collaborativement" avec les élèves (et éventuellement avec d'autres contributeurs), pour l'intérêt général et non seulement pour le cursus annuel de leurs élèves.
 
Suggeriment : En el cas d'un articles d'alçària-nivell (síntesi o vulgarització d'una tesi de doctorat molt tècnic per exemple), l'article final pot eventualment assenyalar (en el seu històric, a la seva pàgina de discussió, fins i tot a l'article mateix) la data de validació, fins i tot una relació directa cap a l'última versió validada per un expert, l'autor de la tesi. El professor contribuint així ell mateix a millorar l'eina feta ineludible que és Wikipédia. Nombrosos professors (retirats o en el moment del seu temps lliure) són ja de relectors i correctors de Wikipédia. Aquí la diferència és que fan aquest treball directament i "collaborativement" amb els alumnes (i eventualment amb altres contribuents), per a l'interès general i no només per als estudis universitaris anuals dels seus alumnes.
 
 
=== Hi ha diverses vies possibles '' ===
 
* crear o completar una nova categoria sobre [Wikimedia commons] (base de dada de mitjans de comunicació de Wikipédia) per declarar-hi i classificar i acompanyar d'una llegenda (en francès i en anglès almenys si és possible) de les imatges que no es pot incloure en un article a falta de plaça i per no sobrecarregar-lo (en terme de banda transitada).
 
 
== Ecociutadania, ètica ==
746

modificacions