Viquipèdia/La Viquipèdia a classe: diferència entre les revisions

 
== Ecociutadania, ètica ==
La notionnoció de travailtreball collaboratifcol·laboratiu, de partagerepartiment de ressourcesrecursos culturellesculturals eti de connaissanceconeixement estés unanimementunànimement reconnuereconeguda pourper sonal intérêtseu interès en termetermes éthiqueètics eti de citoyennetéciutadania.
<Br/>WikipédiaViquipèdia presenta l'interès de proposar un ''corpus'' multilingüe on la informació ésestà concentrada, és més fàcil de trobar, conservar i verificar que en els milions de blogs, pàgines personals i breus de diaris no sourcéesreferenciats. <Br />CeAquest ''corpus'', d'alguna manera autoconstruït i automantingut, i decada millor encop millor sourcéreferenciat i verificable (i ho serà encara millormés i encaramillor mésa que els pedagogsmesura que ensenyenprofessors i universitaris s'implicaranes van implicant per acompanyar la seva evolució).
 
* Comprendre (perpel fet de haver-hi contribuït) la utilitat i la sumaacumulació de treball que representa un article sobrede WikipédiaViquipèdia pot incitar certs alumnes a no tenir més ganes d'intentar "destrossar" el projecte o el treball dels seus camarades. És un aprenentatge del respecte d'altri que és necessari a la vida social.
La noció de treball collaboratif, de repartiment de recursos culturals i de coneixement és unànimement reconeguda per al seu interès a terme ètic i de ciutadania.
* Però, com ho testimonien les pàgines de discussió dels articles, no tot no s'hi fa fàcilment ni sense topades : Aprendre a produir consens, a posar-seescoltar aels l'escolta d'arguments dels altres, a confrontar i afinar els arguments, a resoldre de manera no violenta conflictes d'edició, les divergències d'interpretació i els dissensusdissens, és certament una de les virtuts del treball collaboratifcol·laboratiu. NoTanmateix no és tanmateix recomanatrecomanable submergir alumnes encara inexperts aen un conflicte d'edició, però ensenyar-los i explicar-los com es pot resoldre un conflicte d'edició és igualment pedagògic.
<br/>Wikipédia présente l'intérêt de proposer un ''corpus'' multilingue où de l'information est concentrée, plus facile à trouver, conserver et vérifier que dans les millions de blogs, pages personnelles et brèves de journaux non sourcées. <br />Ce ''corpus'', en quelque sorte auto-construit et auto-entretenu, et de mieux en mieux sourcé et vérifiable (et il le sera d'autant mieux et d'autant plus que les pédagogues enseignant et universitaires s'impliqueront pour accompagner son évolution).
* Les Milloresmillores haurien de permetre reduir encara l'empremta ecològica i energètica de WikipédiaViquipèdia. És també un missatge que els professors poden fer passardonar als estudiants. ImprimirCausar el menysmínim impacte possible, vigilar a la sobrietat i la justesaadequació dels texts i il·lustracions, redactar delsels esborrany abans de posadaposar-los en línia estalvien deample lade banda transitadade comunicacions, espai de l'memòria als servidors, energia i dels recursos naturals. La contribució de les xarxes i sistemes informàtics a la degradació del medi ambient i al canvi climàtic no és més menyspreable. Professors i alumnes poden intentar reduir-la via un treball més écoeco-rationnaliséracional ena WikipédiaViquipèdia.
 
<Br/>Wikipédia presenta l'interès de proposar un ''corpus'' multilingüe on informació és concentrada, més fàcil de trobar, conservar i verificar que en els milions de blogs, pàgines personals i breus de diaris no sourcées. <Br />Ce ''corpus'', d'alguna manera autoconstruït i automantingut, i de millor en millor sourcé i verificable (i ho serà encara millor i encara més que els pedagogs que ensenyen i universitaris s'implicaran per acompanyar la seva evolució).
* Comprendre (pour y avoir contribué) l'utilité et la somme de travail que représente un article sur Wikipédia peut inciter certains élèves à ne plus avoir envie de chercher à "vandaliser" le projet ou le travail de leurs camarades. C'est un apprentissage du respect d'autrui qui est nécessaire à la vie sociale.
 
* Comprendre (per haver-hi contribuït) la utilitat i la suma de treball que representa un article sobre Wikipédia pot incitar certs alumnes a no tenir més ganes d'intentar "destrossar" el projecte o el treball dels seus camarades. És un aprenentatge del respecte d'altri que és necessari a la vida social.
* Mais, comme en témoignent les pages de discussion des articles, tout ne s'y fait pas facilement ni sans heurts : Apprendre à produire du consensus, à se mettre à l'écoute de arguments des autres, à confronter et affiner les arguments, à résoudre de manière non violente des conflits d'édition, les divergences d'interprétation et les dissensus, est certainement une des vertus du travail collaboratif. Il n'est cependant pas recommandé de plonger des élèves encore inexpérimentés dans un conflit d'édition, mais leur montrer et expliquer comment un conflit d'édition peut se résoudre est également pédagogique.
 
* Però, com ho testimonien les pàgines de discussió dels articles, tot no s'hi fa fàcilment ni sense topades : Aprendre a produir consens, a posar-se a l'escolta d'arguments dels altres, a confrontar i afinar els arguments, a resoldre de manera no violenta conflictes d'edició, les divergències d'interpretació i els dissensus, és certament una de les virtuts del treball collaboratif. No és tanmateix recomanat submergir alumnes encara inexperts a un conflicte d'edició, però ensenyar-los i explicar com es pot resoldre un conflicte d'edició és igualment pedagògic.
* Des améliorations devraient permettre d'encore réduire l'empreinte écologique et énergétique de Wikipédia. C'est aussi un message que les enseignants peuvent faire passer aux étudiants. Imprimer le moins possible, veiller à la sobriété et la justesse des textes et des illustrations, rédiger des brouillon avant mise en ligne économisent de la bande passante, de l'énergie et des ressources naturelles. La contribution des réseaux et systèmes informatiques à la dégradation de l'environnement et au changement climatique n'est plus négligeable. Enseignants et élèves peuvent chercher à la réduire via un travail plus éco-rationnalisé dans Wikipédia.
 
* Millores haurien de permetre reduir encara l'empremta ecològica i energètica de Wikipédia. És també un missatge que els professors poden fer passar als estudiants. Imprimir el menys possible, vigilar a la sobrietat i la justesa texts i il·lustracions, redactar dels esborrany abans de posada en línia estalvien de la banda transitada, de l'energia i dels recursos naturals. La contribució de les xarxes i sistemes informàtics a la degradació del medi ambient i al canvi climàtic no és més menyspreable. Professors i alumnes poden intentar reduir-la via un treball més éco-rationnalisé en Wikipédia.
 
 
== Emulació ? ==
746

modificacions