Els Països Catalans/La República dins la crisi de les democràcies (1931 – 1936): diferència entre les revisions