Administració del temps/Resum i conclusions pràctiques

En resum

modifica

Gairebé totes les persones tenen el potencial d'estalviar-se de cinc a deu hores a la setmana. Per fer-ho es requereix disciplina i dedicació als principis bàsics d'aquest manual.

En resum: necessites identificar la porció de temps sobre el qual tens el control. Després desenvolupa procediments per fer operacions repetitives i/o usa la tecnologia adequada. Has de concentrar-se en les activitats que més et retribueixen en termes de resultats.

D'aquesta manera, identifica i fes ús del teu temps òptim. Utilitza la teva millor hora per a realitzar el treball que requereixi major concentració. Si és possible, estableix un període de tranquil·litat per adaptar la teva millor hora quan hi hagi assumptes pressionants.

Després, estableix objectius mensuals i desenvolupa un pla per realitzar-los. Mantingues certa flexibilitat per poder respondre a situacions inesperades. Determina, en ordre d'importància, els passos per seguir que es requereixin per a aconseguir els teus objectius.

Analitza la forma en què utilitzes el teu temps. Porta el registre d'una setmana típica; després examina les teves activitats. Amb aquesta anàlisi determina les causes principals en el desaprofitament del teu temps.

Finalment, recorda que les idees d'aquest curs han d'adaptar-se a la teva situació personal.

Resum escrit d'Aprenentatge

modifica

Ara, et pot ajudar escriure les coses claus que vas aprendre en el llibre.

Unes paraules claus que poden ajudar: Tema, Objectius, Experiències / Consideracions/ Aspectes Clau, Accions que Seguiré

Conclusions pràctiques

modifica

El temps és un recurs no renovable. No es pot recuperar el temps perdut.

Per millorar en l'administració del teu temps, comença descobrint en quin i com l'estàs gastant actualment.

Des del moment en què t'organitzes, el temps és un aliat. Per al cap és un actiu. La saviesa popular diu: "El temps és or".

El temps no vola. L'escassesa de temps és una il·lusió que és el resultat d'administrar-se malament. El millor generador de temps és la bona administració.

Els pitjors lladres de temps són: falta de planificació, desordre, indecisió, perdre de vista els objectius i desconcentrar-se en les activitats, confondre l'important amb l'urgent.

La persona que més interromp la meva jornada de treball sóc jo mateix.

L'administració del temps laboral és essencialment un esforç de grup. El treball en equip implica coordinació d'activitats, ajuda mútua i sincronització. Administrar el temps és molt més senzill i efectiu quan es practica en tota l'organització.

Cada hora invertida planificant estalvia diverses hores a la realització. Cal preocupar-se més per treballar intel·ligentement que arduamente.

El temps que un executiu dedica a planejar ha de ser major en la mesura que augmenta el seu nivell jeràrquic.

Tot executiu ha de planejar períodes de concentració ininterrumpuda.

Empra els últims minuts laborables del dia a planejar per escrit la següent jornada. Això t'ajudarà a avaluar diàriament l'ús que fas del temps que disposes, la consecució d'objectius i establir objectius de millora a curt termini.

Administració del Temps

modifica
  • Reaccionar conscientment davant d'ocasions freqüents que impliquen risc de mal ús del temps.
  • Identificar amb precisió les seves causes particulars de desaprofitament del recurs.
  • Elaborar llistes "intel·ligents" de prioritats d'acció.
  • Distingir efectivament, i no només en teoria, la diferència entre accions importants i accions urgents.
  • Avaluar amb objectivitat el futur ús del temps per a emprendre les accions correctives necessàries.
  • Invertir el temps en habilitats que ens estalviïn temps. Per exemple: aprendre mecanografia, lectura ràpida, etc.