Ajuda:Ús d'imatges/Enllaçar imatges als documents

Com enllaçar imatges als documents modifica

Des de la pàgina corresponent, creeu el següent enllaç: [[Imatge:"Nom_del_fitxer"|Text alternatiu]]

Podeu fer-lo amb el botó http://ca.wikipedia.org/style/images/button_image.png que apareix a la barra de botons a sobre de la caixa d'edició (si bé és possible que no aparega al teu navegador). Seleccioneu el nom de fitxer i el text alternatiu —separats per una barra |— i pitgeu el botó. S'hi escriurà [[Imatge per davant i ]] per darrere.

"Nom_del_fitxer" és el nom que té la imatge incloguent la seua extensió, que s'utilitza per a indicar el format de la imatge afegida (.jpg, .png, etc.). No utilitzeu el format GIF, podeu substituir-lo pel format JPG.

El "Text alternatiu" hauria de contindre una breu descripció de la imatge. Aquest text es presenta dins d'un text flotant o si la imatge no es mostra per algun error. També és important per a les persones cegues que fan servir dispositius d'eixida parlants.

Només cal actualitzar la pàgina corresponent per a comprovar l'enllaç.

Opcions de presentació modifica

La darrera sintaxi és la bàsica per a mostrar una imatge tal com és a l'article. La següent sintaxi ofereix més possibilitats i és compatible amb la darrera: [[Imatge:''<<Nom_del_fitxer>>''|''opcions''|Text alternatiu]]

Les opcions disponibles són:

  • thumbnail, thumb: genera un fitxer de l'imatge en miniatura (thumbnail), alineada per defecte a la dreta, amb el text alternatiu a peu de la imatge. S'hi mostrarà també una icona d'augment. Per exemple: [[Imatge:Ús d'imatges.jpg|thumb|350px|right|Finestra del Gimp]].
  • frame: afegeix un marc amb un text a peu de la imatge, igual que thumb, però no redueix la imatge.
  • right: escora la imatge cap a la dreta, es pot especificar thumb o no.
  • left: idem, escorada cap l'esquerra, però.
  • none: es carrega el fitxer original de la imatge, encara que s'hi haja afegit l'opció thumbnail.
  • amplada px: es genera una versió en miniatura amb l'amplada especificada en píxels (p.e. '150px'). L'altura s'establirà automàticament de manera proporcional.

Les barres verticals "|" s'utilitzen per a separar les opcions entre si, i entre l'última i el text alternatiu. Les opcions desconegudes s'ignoraran i la darrera opció s'utilitza sempre com a text alternatiu.

Exemple d'una imatge sense text al peu: [[Imatge:Ús d'imatges.jpg|right|Finestra del Gimp]]

 
Finestra del Gimp


Exemple d'una imatge amb text al peu: [[Imatge:Ús d'imatges.jpg|right|frame|Finestra del Gimp]]

 
Finestra del Gimp


L'última barra vertical indica que el text alternatiu és "Finestra del Gimp".


Les opcions es poden combinar, per exemple:

 
Finestra del Gimp
 
Finestra del Gimp

[[Imatge:Ús d'imatges.jpg|left|80px|Finestra del Gimp]] (80 px d'amplada, escorada cap l'esquerra) o

[[Imatge:Ús d'imatges.jpg|thumb|80px|Finestra del Gimp]] (80 px d'amplada, en miniatura, escorada cap la dreta).

Anular el mode "text al voltant de la imatge" modifica

Després d'haver posat un text a un costat o altre de la imatge, per a posar un nou text per avall, utilitzant de nou tota l'amplada disponible, cal escriure-hi abans de <br style="clear:both;">.