MediaWiki suporta tres formes d'escriure taules:

 • XHTML
 • HTML simplificat
 • Sintaxi Wiki
Comparació dels mètodes de construcció de taules
 XHTML HTML & Wiki-td Wiki
Taula <table></table> <table></table>
{| params
|}
Etiqueta <caption></caption> <caption></caption>
|+ caption
Fila <tr></tr> <tr>
|- params 
Cel·la

<td>cel·la 1</td>
<td>cel·la 2</td>

<td>cel·la 1
<td>cel·la 2

| cel·la 1
| cel·la 2
Cel·la <td>cel·la 1</td> <td>cel·la 2</td> <td>cel·la 3</td> <td>cel·la 1 <td>cel·la 2 <td>ccel·la 3
|cel·la 1||cel·la 2||cel·la 3
Cel·la de capçalera <th></th> <th>
! capçalera
Taula d'exemple
1 2
3 4
5 6
<table>
  <tr>
   <td>1</td>
   <td>2</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>3</td>
   <td>4</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>5</td>
   <td>6</td>
  </tr>
</table>
<table>
  <tr>
   <td> 1 <td> 2
  <tr>
   <td> 3 <td> 4
  <tr>
   <td> 5 <td> 6
</table>
{|
| 1 || 2
|-
| 3 || 4
|-
| 5 || 6
|}
A favor

Pot ésser previsualitzat/depurat amb qualsevol editor XHTML


Fàcil de llegir


Ben coneguda

Fàcil de llegir


Ben coneguda


Ocupa menys espai que l'XHTML

Fàcil d'escriure


Fàcil de llegir


Ocupa poc espai

En contra

Entretinguda d'escriure


Ocupa molt espai


Difícil de llegir

Confusa, especialment per gent amb poca experiència en HTML


Poc desenvolupada


Poc delimitada


Generalment es veu estranya

Sintaxis poc familiar


Estructura rígida


No pot ésser indentada

 XHTML HTML & Wiki-td Wiki