Bibliografia/Abreviatures

Les referències bibliogràfiques que utilitzen abreviatures d'origen llatí van entre claudàtors. Moltes llengües han tendit a substituir-les pel seu equivalent vernacular:

 • [ca.] circa, precedeix una data de publicació aproximada
 • [et al.] et alii, indicació de l'omissió d'autors després del primer
 • [i.e.] id est, precedeix una data de publicació corregida
 • [S.l.] sine loco, s'utilitza quan no es coneix el lloc de publicació
 • [s.n.] sine nomine, s'utilitza quan no es coneix el nom de l'editor
 • [sic] segueix una incorrecció

Abreviatures típiques:

 • (a.d.) alta densitat
 • art. article
 • cap. capítol
 • col·l. col·lecció
 • comp. compilador
 • coord. coordinador
 • cop. copyright, precedeix la data extreta del copyright
 • (d.d.) doble densitat
 • dir. director
 • DL dipòsit legal, precedeix la data extreta del dipòsit legal
 • ed. editor o director literari
 • núm. número d'exemplar de publicació en sèrie
 • p. pàgina/es
 • v. segueix el nombre de volums d'una monografia
 • Vol. precedeix el número del volum citat
 • § paràgraf