Biblioteques virtuals/L'evolució del concepte

L’entorn digital i en xarxa predominant avui dia, obliga el professional bibliotecari a treballar-hi amb naturalitat i a desenvolupar els serveis adients per a la comunitat a la qual s’adreça tenint en compte les necessitats d’accés ràpid, complet, segur i eficient al document.

Aquest primer mòdul de l’assignatura Biblioteques virtuals pretén fer un repàs a l’evolució del concepte de biblioteca en els darrers 10 anys i a les definicions del models principals existents, d’acord amb la incorporació més o menys aprofundida de l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).