BOTi BOTi

  • Material necessari: Per jugar al “boti boti” es necessari jugar amb una pilota de futbol.
  • Lloc per jugar: Per jugar es recomanable jugar a un lloc gran i espaiós.
  • Número de jugadors: El mínim de jugadors es 5 i màxim no té.
  • Regles i normes del joc: Les regles son les següents:
  1. Posen una pilota a una punta de el lloc on se juga
  2. Xuta la pilota un jugador mentre que el que la para te que anar a buscar la pilota
  3. Mentre que el que la pilla va a buscar la pilota el altres jugador s'amaguen per la zona
  4. Una vegada que el que la para té la pilota l'ha d'agafar i torna a la base d'espatlles.
  5. A continuació el que la para busca els altres jugadors i quan troba el que la pilla a un participant te que anar el que la pilla a la base posar-se sobre la pilota i dir per Exemple: boti boti, Joan. I el jugador estarà pillat.
  6. Quan el que la pilla a trobat els participants, perquè el jugadors es salvi ha d'anar el que no està pillat a la base i xuta la pilota i tot el procés es repetirà fins que el que la pilla pilli a tot el jugadors.