Correcció de problemes relacionats amb l’encesa del PC

En aquesta pàgines intentarem donar solució als problemes més habituals a l'hora d'engegar l'ordinador.

Procediments modifica

Comprovar la font d'alimentació modifica

Si l’ordinador no dona cap símptoma de que s'està intentant engegar, el que primer s’hauria de fer és mirar si la font d’alimentació del PC rep corrent elèctric. Si rep corrent elèctric, s’ha de procedir a obrir el PC. (Si es portàtil mai s’hauria d’obrir el PC, no per riscos de poder patir una descarrega, ja que l’electricitat es de nomes 12v, sinó perquè en un portàtil està tot molt comprimit i és molt fàcil espatllar alguna cosa).

Encendre l'ordinador i comprovar els cables d'alimentació modifica

En un PC de torre, abans d'obrir-lo hauríem de tocar amb les mans una peça metàl·lica per descarregar la nostra electricitat estàtica, ja que aquesta podria danyar algun component (tampoc hem de patir amb el voltatge si no toquem la font d’alimentació). Una vegada dintre del PC, s’hauria de comprovar que no hi hagi cap cable provinent de la font d’alimentació desconnectat. Donat que aquest segurament no es el cas, és bastant probable que la font estigui espatllada, si és així el que s’hauria de fer és testejar si la font funciona correctament, això es podria fer amb un polímetre. Consistiria en comprovar el cable de la placa base, cada pin del connector hauria de tenir els valors mostrats a la imatge de la dreta (poden haver-hi petites oscil·lacions, però si aquestes fossin molt grans podrien danyar la placa base.) En el cas de no tenir un polímetre també es podria comprovar si aquesta funciona de les següents maneres:

 1. Unir el pin 14 amb el 15 durant uns instants (s’hauria d’engegar el ventilador de la font)
 2. Unir un cable groc i un negre a una bombeta de 60w i 12v (si la bombeta s’engega es que funciona).

Tot i així, aquestes opcions no son gens recomanables ja que poden danyar irreversiblement la font.

Alternatives modifica

Si provant la font d’alimentació no funciones i és antiga (3 o 4 anys) es podria procedir al canvi de la font. Tingueu en compte que si te menys de dos anys normalment te garantia.

Comprovar el BIOS modifica

Si la font funcionés i l'ordinador no dones el mínim símptoma de voler-se engegar és recomanable portar-lo a un especialista ja que el problema acostuma a ser greu i pot ser qualsevol cosa. Si l’ordinador dona algun símptoma és molt probable que la BIOS emeti una sèrie de sons. Aquests sons indiquen quin es el problema.

Solucionar el problema modifica

Si sou un expert podeu provar una d'aquestes tres solucions depenent de la taula de sons BIOS que tingueu. Si no, us recomanem que porteu l'ordinador a un especialista

Taula de sons de una BIOS AMI modifica

Els sons de la taula BIOS AMI poden ser aquests:

 • Si fa sons: Hi han problemes
 • Si fa un so curt: No hi ha cap problema
 • Si en fa un d'ininterromput: Hi ha un problema de subministrament elèctric
 • Sons curts i constants: Placa base defectuosa
 • Un so llarg: Error de la DRAM
 • Dos sons curts: Error de paritat de la memòria
 • Tres sons curts: Error en els primers 64Kb de la RAM
 • Quatre sons curts: Error de rellotge
 • Cinc sons curts: Error del processador
 • Sis sons curts: Error en el teclat
 • Set sons curts: Error a la targeta gràfica
 • Nou sons curts: Error del control de la ROM
 • Un so curt i tres de llargs: Error en la memòria
 • Un so llarg i vuit de curts: Memòria gràfica incorrecte

Taula de sons d'una BIOS Award modifica

Els sons de la taula BIOS Award poden ser aquests:

 • Un so curt: No hi han problemes
 • Un so curt i dos de llargs: Error gràfic
 • Un so curt i tres de llargs: Error del teclat
 • Dos sons curts: Error qualssevol sense importància
 • So ininterromput: Problema de subministrament elèctric
 • Sons curts i constants: Placa base defectuosa
 • Un so llarg: Error de la DRAM

Taula de sons d'una BIOS Phoenix modifica

Els números representen la quantitat de sons, i les comes les separacions entre ells:

 • 1, 2, 3: Error CMOS
 • 1, 1, 4: Error control BIOS
 • 1, 2, 1: Error de rellotge
 • 1, 2, 2: Error de iniciació de DMA
 • 1, 2, 3: Error de DMA
 • 1, 3, 1: Error de RAM
 • 1, 4, 3: Error Fail-Safe-Timer (EISA)
 • 1, 4, 4: Error del port NMI (EISA)
 • 2, 1, 1: Error de RAM
 • 3, 1, 1: Error en el controlador de DMA
 • 3, 1, 3: Error en el controlador de interrupcions
 • 3, 2, 4: Error en el controlador del teclat
 • 3, 3, 4: Error en la memòria gràfica
 • 3, 4, 2: Error en la targeta gràfica
 • 4, 2, 1: Error de Timer-Tick
 • 4, 2, 2: Error de Shutdown (Reset)
 • 4, 2, 3: Error de Gate-A20
 • 4, 2, 4: Interrupció inesperada del mode protegit
 • 4, 3, 1: Error RAM
 • 4, 3, 2: Error del rellotge 2
 • 4, 3, 4: Error de realtime-clock
 • 4, 4, 1: Error del port sèrie
 • 4, 4, 2: Error port paral·lel
 • 4, 4, 3: Error processador

Problemes amb la inicialització del Sistema Operatiu modifica

En el cas de que arranques correctament fins aquí, el problema pot ser que el SO no s’iniciï correctament, això normalment és perquè no s’ha defragmentat durant un llarg període de temps i llavors el Windows no troba els arxius d’inici o que un virus els hagi eliminat, en aquest cas s’hauria de reinstal·lar el SO, i si no fes efecte, formatejar-lo. També podria passar que el virus hagués eliminat tot el contingut del HDD, llavors hauríem de connectar un altre HDD i iniciar amb aquest. Una vegada s’hagi iniciat amb l’altre HDD mitjançant un programa s’hauria de poder recuperar tot el contingut.