El Com es fa de l'APT/Ajudants de molta utilitat


Com instal·lar paquets instal·lats localment: equivs modifica

A vegades, la gent desitja usar una versió específica d'un programa disponible tan sols des del codi font, no des d'un paquet Debian. Fer això pot ser problemàtic per al sistema d'empaquetament. Suposeu que voleu compilar una nova versió del vostre servidor de correu. Tot està correcte, però hi ha diversos paquets que depenen d'un MTA (Agent per al transport de correu). Donat que l'heu instal·lat mitjançant una compilació pròpia, el sistema de paquets no en sap res al respecte.

Aquí és a on equivs entra en escena. Per a usar-lo, instal·leu el paquet amb aquest nom. El que fa és crear un paquet buit que possibilita el satisfer totes les dependències, fent que el sistema de paquets doni per satisfetes dites dependències.

Abans de començar és una bona cosa el recordar-vos que hi ha maneres més segures de compilar un programa que ja està empaquetat per a Debian amb diferents opcions i que no hauríeu d'usar equivs per a reemplaçar dependències sinó sabeu el que esteu fent. Per a més informació consulteu la secció Treballar amb els paquets font, Capítol 6.

Ara continuem amb l'exemple del MTA, tot just acabeu d'instal·lar el vostre nou postfix compilat i aneu a instal·lar mutt. De sobte descobriu que mutt vol instal·lar un altre MTA. Però ja teniu llest el vostre.

Aneu a algun directori (/tmp, per exemple) i executeu:

  # equivs-control nom

Substituïu nom pel nom del fitxer de control que voleu crear. El fitxer serà cerat de la següent manera:

  Section: misc
  Priority: optional
  Standards-Version: 3.0.1
  
  Package: <Introduir el nom del paquet; per defecte a equivs-dummy>
  Version: <Introduir la versió aquí; per defecte a 1.0>
  Maintainer: <El vostre nom in adreça de correu electrònic; per defecte al nom d'usuari>
  Pre-Depends: <Paquets>
  Depends: <Paquets>
  Recommends: <Paquets>
  Suggests: <Paquet>
  Provides: <Paquet (virtual)>
  Architecture: all
  Copyright: <Fitxer de copyright; per defecte a GPL2>
  Changelog: <Fitxer de canvis; per defecte al genèric changelog>
  Readme: <Fitxer README.Debian; per defecte a un de genèric>
  Extra-Files: <Fitxers addicionals per al directori doc, separats per comes>
  Description: <Descripció curta; per defecte a algunes paraules sabies>
   Descripció llarga i informació rellevant.
   .
   Segon paràgraf.

Nosaltres tan sols necessitarem modificar això per a fer el que vulguem. Feu un cop d'ull al format del camp i a les seves descripcions, no hi ha necessitat d'explicar-les una a una, anem a fer el que requerim:

  Section: misc
  Priority: optional
  Standards-Version: 3.0.1
  
  Package: mta-local
  Provides: mail-transport-agent

Sí, això és tot. mutt depèn de mail-transport-agent, que és un paquet virtual proveït per tots els MTA, aquí podria simplement anomenar al paquet mail-transport-agent, però prefereixo usar l'esquema de paquets virtuals, usant Provides.

Ara només necessitareu construir el paquet:

  # equivs-build nom
  dh_testdir
  touch build-stamp
  dh_testdir
  dh_testroot
  dh_clean -k
  # Add here commands to install the package into debian/tmp.
  touch install-stamp
  dh_testdir
  dh_testroot
  dh_installdocs
  dh_installchangelogs
  dh_compress
  dh_fixperms
  dh_installdeb
  dh_gencontrol
  dh_md5sums
  dh_builddeb
  dpkg-deb: building package `nom' en `../nom_1.0_all.deb'.
  
  The package has been created.
  Attention, the package has been created in the current directory,

I instal·lar el .deb resultant.

Tal com podeu veure, hi ha molts usos per a equivs. Es pot crear un paquet els-meus-favorits, el qual dependrà dels programes que instal·leu normalment, per exemple. Simplement deixeu volar la imaginació, però amb cura.

És important apuntar que hi ha fitxers de control en /usr/share/doc/equivs/examples. Comproveu-los.

Eliminació de fitxers locale sense usar: localepurge modifica

La majoria d'usuaris Debian tan sols usen un locale (localització de l'idioma). Un usuari brasiler de Debian, per exemple, usualment usarà el locale pt_BR durant tot el temps i no li importarà el es.

localepurge és una eina de molta utilitat per aquests usuaris. Podreu alliberar una gran quantitat d'espai deixant instal·lats tan sols aquells locale que realment useu. Simplement executeu apt-get install localepurge.

És molt fàcil de configurar, les preguntes de debconf guiaran a l'usuari en una configuració passa a passa. Tingueu cura al respondre a la primera pregunta, una resposta errònia podria eliminar tots els fitxers locale, fins i tot aquells que necessiteu. L'única manera de recuperar-los és la de reinstal·lar els paquets que els proveïen.

Com conèixer quins paquets poden ser actualitzats modifica

apt-show-versions és un programa que mostra quins paquets en el sistema poden ser actualitzats i diversa informació d'utilitat. L'opció -u mostra una llista dels paquets actualitzables:

  $ apt-show-versions -u
  libeel0/unstable upgradeable from 1.0.2-5 to 1.0.2-7
  libeel-data/unstable upgradeable from 1.0.2-5 to 1.0.2-7


Crèdits de la versió original - Projecte de documentació de Debian


APT HOWTO 1.8.5 - Juliol de 2003

Gustavo Noronha Silva kov@debian.org

Traduït per: Antoni Bella Perez bella5 AT teleline DOT es Revisat per: Orestes Mas orestes AT tsc.upc DOT es