El protocol de recerca clínica/Annex: Exemple de taxonomies

Es presenten dos exemples de taxonomies utilitzades per classificar el contingut dels antecedents del protocol d'investigació científica (revisió bibliogràfica).

Estudi sobre d'els efectes sobre la salut d'un contaminant químic modifica

 1. Característiques
 2. Principals fonts
  1. Contaminació ambiental
  2. Contaminació en humans
 3. Efectes sobre la salut
  1. Porfíries
  2. Glàndula tiroides
  3. Càncer
  4. Trastorns reproductius
  5. Neurotoxicitat
  6. Immnunotoxicitat

Epidemiologia dels addictes a l'heroïna a Barcelona modifica

 1. Prevalença
 2. Incidència
 3. Evolució temporal del consum
 4. Característiques de la població
 5. Història natural del consum