Els serveis socials a Catalunya/Pla de drogodependències de la Generalitat de Catalunya

El Els serveis socials a Catalunya/Pla de drogodependències de la Generalitat de Catalunya constitueix un conjunt de propostes coordinades entre les diverses administracions de Catalunya per prevenir el fenomen, donar assistència i rehabilitar persones afectades. s'engloba dins de la política de serveis socials marcada pel la llei 12/2007.

Fruit del desplegament de la Llei de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, l'any 1986 es crea la Comissió de Coordinació i de Lluita contra les Dependències de Drogues. Aquell mateix any, també es crea el Consell director i l'Òrgan Tècnic de Drogodependències (OTD) que exercia tasques de planificació i programació de les actuacions referides a llei 20/1985 fins que fou derogat per l'entrada en vigència del decret 219/2005 de reestructuració del Departament de Salut.

L'any 1987, la OTD rep l'encàrrec de dissenyar un pla d0actuacions que fou aprovat pel consell executiu i presentat al Parlament de Catalunya.

Amb el pas del temps el Pla ha anat englobant altres àmbits d'actuació com la reducció de danys, la docència i investigació sobre la matèria, la planificació i coordinació amb altres departaments i organismes, etc. Per exemple es coordina amb el Pla Nacional sobre Drogues del govern d'Espanya.

En la actualitat s'engloba dins del Pla de Salut de Catalunya.[1]

Referències

modifica