Els serveis socials a Catalunya/Pla director de salut mental i addicions

El Pla director de salut mental i addicions (PDSMA) neix de la necessitat originada dins del Pla de Salut de Catalunya de coordinada aquelles accions orientades a l'assistència, tractament i prevenció de les malalties mentals i les addicions [1] sent l'hereu en matèria d'addiccions de l'anterior Pla de drogodependències de la Generalitat de Catalunya.

El PDSMA promou un nou model d'atenció per a la salut mental i les addicions basat en:[2]

 • Promoure la implicació activa en els plans terapèutics de pacients i representants legals.
 • Integració i millora permanent entre les xarxes implicades.
 • Visió global i de continuïtat assistencial, basada en el treball en xarxa i multidisciplinari.
 • Enfocament comunitari.
 • Sistema d'atenció integrat i integral amb base territorial.
 • Pràctica assistencial basada en l'evidència científica i experiència demostrable.

Funcions

modifica

Les funcions del PDSMA són: [2]

 • Analitzar les necessitats dels afectats per malalties mentals i addiccions.
 • Proposar àrees prioritàries d'actuació.
 • Planificar, avaluar i ordenar els serveis de salut mental i les addiccions.
 • Desenvolupar programes per a malalties emergents.
 • Desenvolupar mesures orientades a fomentar l'atenció integral a les persones amb problemes de salut mental.
 • Definir actuacions d'abast intersectorial.
 • Desenvolupar mesures adreçades a la millora de l'atenció dels malalts amb trastorns mentals i addiccions.
 • Desenvolupar estàndards de qualitat d'atenció d'aquestes malalties.
 • Desenvolupar mesures adreçades a la millora de l'atenció dels malalts amb trastorns mentals i addiccions.
 • Dissenyar plans d'actuacions per fomentar la recerca i la docència.
 • Formular propostes per desenvolupar el marc normatiu.

El Pla de salut de mental i addicions de 2006 [cal citació]

modifica

L'octubre de 2006 és editat el Pla de salut mental i addiccions que consta amb els següents òrgans de direcció i participació:[2]

 • Grup executiu.
 • Grup Assessor d'experts.
 • Consell assessor de Salut mental i addiccions

Prioritats

modifica
 • Promoció de la salut mental en 4 àmbits: infantil i juvenil, depressió i suïcidi, entorn laboral i salut mental positiva.
 • Consolidació i avaluació de la cartera de serveis.
 • Model d'atenció integral a les persones amb trastorns mentals greus.
 • Desplegament del mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya.
 • Continuació de la integració funcional entre els serveis de salut mental i d'atenció de drodopendències.
 • Consolidació dels plans de reordenació de patologia emergents.
 • Redefinició de l'hospitalització psiquiàtrica a Catalunya.
 • Definició de la cartera de serveis vers les famílies.
 • Reordenació de l'atenció en salut mental en persones grans.
 • Impuls a la recerca i cooperació internacional.

Objectius

modifica
 • Promoció de la salut mental i prevenció de trastorns i addiccions.
 • Millora de l'atenció en aquests trastorns.
 • Orientació de la cartera de serveis a les necessitats del usuaris.
 • Compromís del sistema d'atenció amb els drets humans: La veu dels afectats.
 • La veu del professionals: Aconseguir la implicació dels professionals i millorar la seva satisfacció.
 • Promoure l'organització funcional integrada de xarxes i serveis d'atenció.
 • Millores dels sistemes de gestió amb la implicació d'entitats gestores.
 • Potenciar la formació continuada i millora del sistema docent de postgrau.
 • Reforç de la recerca epidemiològica.
 • Garantia de la implantació del Pla i Gestió del canvi.

Referències

modifica
 1. PDSMA
 2. 2,0 2,1 2,2 Varis Autors. (2010). Cos de Psicòlegs. Generalitat de Catalunya. Barcelona:Adams.