Els serveis socials a Catalunya/Serveis Socials per a gent gran i depenent

.

La Cartera de serveis de Catalunya presenta una sèrie important de serveis per a la gent amb problemes d'autonomia personal

Els serveis socials per a gent gran i depenent són serveis socials especialitzats que s'adrecen a persones grans i a persones amb discapacitat en situació de dependència, i la seva funció és prevenir l'aparició o l'agreujament de malalties o discapacitats i de les seves seqüeles. Es concreta en actuacions de promoció de condicions de vida saludables, així com programes específics de caràcter preventiu i de rehabilitació que duen a terme de manera coordinada els serveis socials i de salut.[1][2]

Es tracte d'una prestació garantida per a les persones en situació de dependència, en aplicació de la disposició addicional cinquena de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Subjecta a crèdits |pressupostaris disponibles per a la resta de ciutadans.[3] Totes les sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència són derivades als equips dels Serveis de valoració de la dependència (SEVAD), encarregats d'emetre una proposta de grau i nivell de dependència d'acord amb els barems aprovats per la llei estatal sobre dependència, coneguda com la llei 39/2006.[4] Aquests equips estan formats per professionals dels àmbits de la infermeria, la teràpia ocupacional, la fisioteràpia, el treball social, la psicologia i la medicina. La seva funció és estudiar la informació de les sol·licituds, analitzar els informes de salut, fer una entrevista personal amb les persones sol·licitants i elaborar l'informe de valoració.[1]

Tipus de serveis

modifica
  • Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent
  • Servei d'atenció integral a les persones grans en l'àmbit rural
  • Serveis de centres residencials per a gent gran
  • Servei d'habitatge tutelat per a gent gran de caràcter temporal o permanent
  • Servei de família d'acollida per a gent gran
  • Servei de tutela per a gent gran

Referències

modifica