Equacions de figures geomètriques

Figures de dues dimensions

modifica

Polígons

modifica
Nom Àrea interior Perímetre Arestes Vèrtexs Comentaris
Triangle         base, h la alt dimensional|alçada, a i c la longitud dels altres dos costats
Triangle equilàter         a és la longitud d'un costat
Quadrat         a és la longitud d'un costat
Rombe         a és la longitud d'un costat, AC la diagonal menor, i BD la diagonal més
Rectangle         alçada
Paral·lelogram         alçada
Trapezi         alçada, b i d els altres costats
Pentàgon regular         a és la longitud d'un costat
Polígon regular         a és la longitud d'un costat, b és la apotema del polígon, i n el nombre de costats
Polígon regular         radians.

Figures corbes

modifica
Nom Àrea Perímetre Comentaris
Cercle     On   és la longitud del radi
El·lipse   semieix, i   la longitud del semieix major|altre

Figures de tres dimensions

modifica

Poliedres

modifica
Nom Volum Superfície Cares Arestes Vèrtexs Comentaris
Cub           a és la longitud de l'aresta
Tetraedre           a és la longitud de l'aresta

Figures corbes

modifica
Nom Volum Superfície Comentaris
Cilindre     r és la longitud del radi, h és l'altura
Con     r és la longitud del radi, h és l'altura
Esfera     r és la longitud del radi
Esferoide     excentricitat de l'el·lipse .
El·lipsoide   Sent a , b i c els semieixos de l'elipsoide.
Tor     r és la longitud del radi interior (circumferència rotada), i R la longitud del radi de revolució.
Toroide   A és l'àrea interior de la figura generatriu, i R és la longitud del radi de revolució (des de l'eix al centre de simetria de la figura generatriu).

Figures de quatre dimensions

modifica

Polítops

modifica
Nom Hiper-volum Hiper-àrea Poliedres Cares Arestes Vèrtexs Comentaris
Hipercub             a és la longitud de l'aresta
Pentácoron           a és la longitud de l'aresta

Figures corbes

modifica
Nom Hiper-volum Hiper-àrea Comentaris
Hiperesfera     r és la longitud del radi

Figures de n dimensions

modifica
Família Espai (n) Espai (n-1) Comentaris
Quadrat, cub, hipercub ...   a és la longitud d'una aresta, n és la dimensió
Triangle equilàter, tetraedre, pentácoron ...   a és la longitud d'una aresta, n és la dimensió
Cercle, esfera, hiperesfera ...     r és la longitud del radi, n és la dimensió