Equipats per a la vida/Fitxes de contingut/Fitxa en blanc

Nom de l’activitat
Habilitat
Habilitat
Durada i destinataris
Materials
La Dinàmica
Presentació
Desenvolupament
Tancament
Reflexions
Vegeu la nota dels autors sobre aquesta fitxa
PARAULES CLAU:
No heu afegit cap paraula!