Equipats per a la vida/Fitxes de contingut/la teranyina de la salut

Nom de l’activitat La teranyina de la salut
Habilitat Aquesta dinàmica introductòria treballa les 10 habilitats per a la vida.
Durada i destinataris La durada aproximada d'aquesta activitat és de 10 minuts. Aquesta activitat està pensada per a joves.
Materials - Troca de llana.
Presentació A través d'aquesta activitat els joves expressaran el que senten tot creant una teranyina entre tots.
Desenvolupament Ens posarem drets i en cercle. Amb una troca de llana que ens anirem passant els uns als altres anirem dient diferents coses que ens fan sentir bé. Amb això construirem entre tots una teranyina que s'aguantarà en equilibre mentre tots i totes mantinguem agafada la llana que ens toca. En quant algú la deixi anar l'equilibri aconseguit es trencarà.
Tancament - La salut és molt més que no estar malalt, és estar bé amb nosaltres mateixos, és tenir unes bones relacions personals, és saber gaudir de les petites coses, etc.

- La salut és viure amb EQUILIBRI entre allò que ens fa sentir bé i allò que no ens hi fa sentir tant.

- El concepte de salut és un concepte molt ampli i dinàmic doncs va canviant al llarg de la nostra vida.

- La salut és una part important de les nostres vides, és un eix vertebrador de moltes altres coses.

- La nostra salut té molt a veure amb els nostres estils de vida.

- La salut no és un fet i per tant es pot modificar i educar.

Marc teòric Les 10 habilitats per a la vida relacionades amb aquesta dinàmica són les següents:

Habilitats socials:

1) Comunicació assertiva: Expressar de forma clara el que sents i/o penses sense trepitjar a l'altre.

2) Relacions interpersonals: Saber iniciar, mantenir i acabar una relació, basada en el respecte, benestar mutu i que permeti l'autenticitat de les parts.

3) Solució de problemes: Maneig dels problemes i conflictes de la vida diària de forma flexible i creativa, identificant-ne les oportunitats de canvi i creixement personal i social.


Habilitats cognitives:

4) Empatia: Posar-se al lloc de l'altre per comprendre'l millor i respondre de forma solidària i d'acord amb les circumstàncies.

5) Autoconeixement: Conèixer millor el nostre ser, caràcter, fortaleses, oportunitats, actituds, valors, coses que ens agraden i ens desagraden.

6) Pensament creatiu: Usar la raó i la passió (emocions, sentiments, intuïció fantasies i instints, entre altres) per veure les coses des de perspectives diferents, que permetin inventar, crear i emprendre amb originalitat.

7) Pensament crític: La persona crítica es pregunta, investiga i no accepta les coses de forma crèdula.

8) Presa de decisions: Prendre les regnes de la pròpia vida, no deixar-ho tot a l'atzar, a les circumstàncies o altres persones.


Habilitats de control de les emocions

9) Gestió de les emocions i els sentiments: Aprendre a escoltar-nos, a gestionar les nostres emocions i els nostres sentiments de forma positiva.

10) Gestió de tensions i estrès: Aprendre a afrontar les situacions contrarestant-les i afrontant-les.

Referència Aquesta fitxa ha estat proposada per la taula de referents de salut de les comarques de Girona.