Tàctiques modifica

 
De ludo scachorum, 1493

Defensar modifica

Consisteix en posar una peça de forma que pugui atacar a la mateixa casella on se situa una altra de les teves peces. D'aquesta manera, una peça que ataqui queda dissuadida per por a ser capturada també. Es diu que la primera peça defensa a la segona peça.

És important configurar una bona defensa. També és important assegurar-se que la peça que defensa no ha quedat fixada, perquè si no, no podrà recapturar.

Bateries modifica

S'anomena bateria al conjunt de dues o més peces treballant conjuntament. El tipus més comú és el de dues torres a la mateixa columna. Altres bateries són les reina-alfil o reina-torre.

Una triple bateria es pot formar amb la reina i dues torres. Normalment se situa la reina entre les dues torres. D'aquesta manera la primera torre es pot sacrificar en un atac inicial.

L' intercanvi modifica

En moltes partides, el jugador té l'oportunitat de capturar una peça de l'oponent a canvi de perdre una peça pròpia. Aquesta acció només s'ha de portar a cap en benefici propi. Beneficis que es poden aconseguir:

Avantatge material: Capturar la reina a canvi de una peça menor, la reina per la torre, la torre per una peça menor, o una peça menor per un peó.

Obrir les defenses del rei: Quan l'intercanvi deixa el seu rei exposat.

Capturar un defensor: Quan l'intercanvi es fa per una peça essencial en la defensa del contrincant.

Detenint un atac: Quan l'intercanvi deixa l'atacant amb poques peces per continuar l'atac.

Guanyant espai: En una situació molt tancada, masses peces poden arribar a ser perjudicials si l'atacant gaudeix d'espai per atacar. L'intercanvi de peces pot minorar l'avantatge de l'atacant.

Augmentar el avantatge material: Si disposes de prou avantatge material, intercanviar peces normalment et beneficiarà. També pots evitar que et capturin un peó extra que intentes promocionar.

Bifurcació modifica

A vegades una peça pot capturar a dos enemics a la vegada. Això s'anomena bifurcació. Totes les peces poden fer bifurcacions, fins i tot els peons, però els cavalls tenen fama de fer les bifurcacions més letals, gràcies a la seva capacitat per passar per sobre de les altres peces.

Bifurcació amb escac modifica

Les bifurcacions que inclouen el rei són les més potents. L'adversàri ha de moure el seu rei, de manera que l'altra peça no té escapatòria possible.

Bifurcació Reial modifica
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Una bifurcació reial és aquella que inclou a la vegada el rei i la reina- com a l'exemple superior. El cavall blanc a f7 ha aconseguit fer una bifurcació reial. El jugador negre s'ha de resignar a canviar la reina per un cavall.

Peces immobilitzades modifica

Una peça immobilitzada és una peça que no pot moure. Una manera molt útil de immobilitzar les peces contràries és obligar-les a bloquejar un atac sobre el rei. Per exemple, imaginemque el rei negre es troba a h8 i un peó negre a g7. El jugador blanc mou el seu alfil a Bc3. El peó negre ara es troba immobilitzat i no es pot moure. Qualsevol peça blanca a h6 no pot ser capturada pel peó negre. Igualment qualsevol peça negra a h6 estarà desprotegida.

Descoberta modifica

Una descoberta és un atac sobre una peça enemiga, que queda patent en moure una de les peces pròpies. Les descobertes són molt més fortes si revelen dos posibles objectius a la vegada. Combinades amb un escac poden ser letals.

Capturant el defensor modifica

Capturar el defensor de una peça enemiga, permet capturar aquesta peça sense perill.

Sacrificis modifica

Un sacrifici és un intercanvi de una peça per un avantatge no material.

8 [_|_|_|_|_|K|_|_]
7 [P|P|P|_|_|P|P|P]
6 [_|Q|_|_|_|_|_|_]
5 [_|_|_|_|_|_|_|_]
4 [_|_|_|_|_|_|_|_]
3 [_|_|_|_|_|_|_|N]
2 [p|p|p|_|_|_|p|p]
1 [r|_|_|_|_|r|_|k]
   a b c d e f g h

En el diagrama de sobre, les blanques han mogut 1.Kh1 per escapar d'un escac.

8 [_|_|_|_|_|K|_|_]
7 [P|P|P|_|_|P|P|P]
6 [_|_|_|_|_|_|_|_]
5 [_|_|_|_|_|_|_|_]
4 [_|_|_|_|_|_|_|_]
3 [_|_|_|_|_|_|_|N]
2 [p|p|p|_|_|_|p|p]
1 [r|_|_|_|_|r|Q|k]
   a b c d e f g h

Les negres sacrifiquen la seva reina amb 1...Qg1 per guanyar un avantatge posicional. Les blanques estan en escac i no poden atacar amb el rei perquè el cavall la defensa.

8 [_|_|_|_|_|K|_|_]
7 [P|P|P|_|_|P|P|P]
6 [_|_|_|_|_|_|_|_]
5 [_|_|_|_|_|_|_|_]
4 [_|_|_|_|_|_|_|_]
3 [_|_|_|_|_|_|_|N]
2 [p|p|p|_|_|_|p|p]
1 [r|_|_|_|_|_|r|k]
   a b c d e f g h

2.RxQ -forçat- el rei no pot moure perquè les seves pròpies peces es troben a cada casella que ell pogués anar. Qualsevol escac ara és escac i mat.

8 [_|_|_|_|_|K|_|_]
7 [P|P|P|_|_|P|P|P]
6 [_|_|_|_|_|_|_|_]
5 [_|_|_|_|_|_|_|_]
4 [_|_|_|_|_|_|_|_]
3 [_|_|_|_|_|_|_|_]
2 [p|p|p|_|_|N|p|p]
1 [r|_|_|_|_|_|r|k]
   a b c d e f g h

2...Nf2++ Escac i mat.

Moviments intermedis modifica

Un moviment intermedi és un moviment que no contribueix directament a l'atac, però deixa en una millor posició per fer-lo.

Pseudo tàctiques modifica

A vegades una bifurcació o una descoberta semblen bones, però hi ha un forat per on pot escapar l'adversari. S'ha de vigilar amb això.