Viquipèdia/La Viquipèdia a classe: diferència entre les revisions

<br />Viquipèdia no és tan anònima ni es modifica de forma tan anàrquica com les aparences o els seus detractors fan creure.
: - Cada modificació queda arxivada, datada i associada a la adeça IP o al compte que identifica el contribuent (aquestes informacions són accessible a l'històric de la pàgina).
: - Les discussions sontsón signéessignades (ouo l’IPla estIp automatiquementqueda inscriteautomàticament eninscrita guisea tall de signaturefirma pourper tout contributeur non inscrit eta nontot «contribuent loggéno »enregistrat.) :- ChaqueCada modificationmodificació d'un article, créationcreació ouo suppressionsupressió de pagepàgina estqueda archivéearxivada eti datéedatada, avecamb l’IPla duIP contributeurdel oucontribuent sono pseudoel seu malnom (ouo el sonseu vraiverdader nom si leel contributeurcontribuent aha acceptéacceptat de le donnerdonar-lo).
 
: - Les discussions són signades (o l'Ip és automàticament inscrita a tall de firma per a molt contribuent no inscrit i no «loggé».) :- Cada modificació d'un article, creació o supressió de pàgina és arxivada i datada, amb l'Ip del contribuent o el seu pseudo (o el seu verdader nom si el contribuent ha acceptat donar-lo).
Això permet que els professors puguin seguir el treball fet per un alumne. També és possible obtenir estadístiques automàtiques quantitatives.
 
 
===Cas particular (''joves, discapacitats, experts, temes emergents, autoformació...'') ===
746

modificacions