Flora del Pirineu català/Aconitum anthora

La tora groga és una planta herbàcia perenne de la família de les ranunculàcies de pastures i herbassars megafòrbics dels estatges subalpí i alpí de tota la serralada pirinenca. El seu hàbitat arriba fins als 2400 m. És molt tòxica. En català es coneix també com a herba tora i acònit groc.

Visió general de la planta

TORNAR a l'índex