Flora del Pirineu català/Aconitum vulparia

La tora pirinenca és una herba perenne de la família de les ranunculàcies força present en herbassars i prats megafòrbics dels estatges subalpí i alpí de tota la serralada pirinenca. Arriba a fer-se fins als 2500 m. És molt tòxica. En català es coneix també com a tora groga, tora pirenaica, tora blanca, escanyallops, matallops o matallops groc.


Visió general de pla planta
Detall de la inflorescència
Detall de la flor
Detall de les fulles