Flora del Pirineu català/Alchemilla pentaphyllea

L'Alchemilla pentaphyllea és una herba menuda i perenne de la família de les rosàcies molt rara a la serralada pirinenca. Es fa en congesteres acidòfiles de l'estatge alpí i només als Pirineus centrals entre els 2.400 i els 2.600 m d'altitud. Té la categoria d'amenaça de «vulnerable» en el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya (Decret 172/2008 de la Generalitat de Catalunya).

Aspecte general de la plantaTORNAR a l'índex