Flora del Pirineu català/Anemone hepatica

L'herba fetgera és una herba perenne de la família de les ranunculàcies present en boscos mixtos dels estatges montà i subalpí de tota la serralada pirinenca, fins als 2500 m. En català es coneix també pels noms de fetgera, viola borda, viola de galàpat, viola de llop i viola de pastor.

Visió general de la planta
Detall de la inflorescència
Detall de la flor: bràctees enteres

TORNAR a l'índex