Flora del Pirineu català/Aphanes arvensis

L'afanes arvense és una planta herba anual de la família de les rosàcies rara a la serralada pirinenca. Es fa en sembrats i pradells terofítics de l'estatge montà fins als 1.700 m d'altitud. En català també es coneix com a alquemil·la arvense i peu de lleó.


Aspecte general de la planta
Detall de les fullesTORNAR a l'índex