Flora del Pirineu català/Cytisophyllum sessilifolium

La ginesta sessilifòlia és una arbust caducifoli de la família de les lleguminoses o papilionàcies freqüent a la serralada pirinenca. Es fa en rouredes i boixedes calcícoles de l'estatge montà submediterrani fins als 1.900 m d'altitud. En català també s'anomena ginestera.


Aspecte general
Branques i tiges florides
Detall de les flors
TORNAR a l'índex