Flora del Pirineu català/Erinacea anthyllis

L'eriçó és una mata perenne amb poques fulles (subafil·la) de la família de les lleguminoses (també anomenada de les papilionàcies) rara a la serralada pirinenca. Espècie estrictament protegida a l'espai del Pla d'Espais d'Interès Natural (Catàleg de Flora amenaçada de Catalunya), es pot trobar en carenes ventoses i costers àrids (en terrenys calcícoles) de l'estatge montà fins als 2.000 m d'altitud. En català té altres noms populars: argelaga marina, cadireta de pastor, coixí de frare, coixí de monja, coixí de senyora, coixinets, cuixa de monja, cuixa de senyora, eriçons, gratacul...

A la carena de Sant Mamet (Montsec)
Hàbitat a l'Alzina d'Alinyà (Alt Urgell), sota el Puig de Galliner
Inflorescència. A l'Alzina d'Alinyà

TORNAR a l'índex