Flora del Pirineu català/Genista scorpius

L'argelaga és un arbust espinós de la família de les lleguminoses o papilionàcies força comú a la serralada pirinenca. Es fa en pastures seques i brolles basòfiles de l'estatge montà submediterrani fins als 2.000 m d'altitud. En català també s'anomena argelac, argelaga de bosc, argelaga marina, argelaga negra, argelaguera, gatosa i gatosa negra.


Aspecte general
Flors en detallTORNAR a l'índex