Flora del Pirineu català/Lathyrus filiformis

La garlanda borda és una herba perenne amb flors en raïm més llarg que la fulla, que pertany a la família de les lleguminoses. Rar a la serralada pirinenca, es pot trobar en pastures seques de l'estatge montà fins als 1.500 m d'altitud. També es coneix amb el nom de guixó filiforme i pesolina borda.

Planta
Detall de les florsTORNAR a l'índex