Flora del Pirineu català/Lycopodium annotinum

El licopodi annotí és una herba perenne de la família de les licopodiàcies raríssima i present en boscos i matollars en una única població a Andorra. Es fa fins als 1900 m d'altitud.


Detall de les tiges vegetatives
Detall de les tiges amb l'esporofil·le


TORNAR a l'índex