Flora del Pirineu català/Potentilla caulescens

El te de soqueta és una planta herbàcia perenne de la família de les rosàcies rara en la serralada pirinenca. Es pot trobar en fissures de les roques (calcícoles) de l'estatge montà i subalpí fins als 2500 m d'altitud. En català també s'anomena herba de cinc dits, potentil·la de roca, te de reina, te de senyor i te roquer.


Aspecte general
Detall de la flor


TORNAR a l'índex