Flora del Pirineu català/Potentilla pensylvanica

La Potentilla pensylvanica és una herba perenne de la família de les rosàcies excepcionalment rara que es fa només a la part central dels Prepirineus meridionals. El seu hàbitat són prats terofítics i vores de camins de l'estatge montà submediterrani, entre els 1200 i els 1500 m.


Aspecte generalTORNAR a l'índex