Flora del Pirineu català/Prunus mahaleb

El cirerer de guineu és un arbre caducifoli de fusta i flors flairoses de la família de les rosàcies rar a la serralada pirinenca. Creix en rouredes clares i boixedes basòfiles de l'estatge montà però només a altituds baixes al Pirineu, fins als 1.600 m. En català s'anomena també cirerer de Santa Llúcia, cirer bord, cirer de guilla, cireres de moixó, macaleu i prunera borda.


Aspecte general
Flors en detall i fulles lluents
Fruits
TORNAR a l'índex