Flora del Pirineu català/Pyrus spinosa

El perelloner és un arbust espinós caducifoli de la família de les rosàcies rar a la serralada pirinenca. Es pot trobar en bardisses de l'estatge montà submediterrani fins als 1.100 m d'altitud, però només als Pirineus orientals. En català també es coneix com a perera borda.

Flor
TORNAR a l'índex