Flora del Pirineu català/Ranunculus glacialis

El ranuncle glacial és una herba perenne de la família de les ranunculàcies que es fa en pedrusques humides dels estatges alpí i nival, entre els 2400 i 3300 m. És una planta ben rara i poc freqüent. En català també s'anomena botons d'or.


Aspecte general
Detall de la flor
Detall de les fulles


TORNAR a l'índex