Flora del Pirineu català/Ranunculus gramineus

El ranuncle graminoide és una herba perenne i rara de la família de les ranunculàcies present a pastures seques, brolles i fisures de roques de tota la serralada pirinenca. Es fa fins als 1600 m d'altitud.


Aspecte general de la planta
FlorTORNAR a l'índex