Flora del Pirineu català/Ranunculus pyrenaeus

La jonquilla és una herba perenne de la família de les ranunculàcies de pastures i vessants humits d'alta muntanya present a tota la serralada pirinenca. El seu hàbitat arriba fins als 2900 m. En català també es coneix com a ranuncle pirinenc.

Flor

TORNAR a l'índex