Flora del Pirineu català/Rosa moschata

El roser mesquer és una liana sarmentosa nanofaneròfita i de fulla perenne de la família de les rosàcies. Força rara a la serralada pirinenca, es pot trobar en bardisses i marges de camí de l'estatge montà fins als 1.200 m d'altitud. També rep els noms de mosqueta, rosa mosqueta i satalia.

Aspecte general de la planta en florTORNAR a l'índex