Flora del Pirineu català/Rosa sicula

El roser sicilià és un arbust nanofaneròfit caducifoli i espinós de la família de les rosàcies força rar a la serralada pirinenca. Es pot trobar en boixedes i bardisses de l'estatge montà fins als 1.900 m d'altitud. També s'anomena gavarrera glauca.

Enllaç extern

modificaTORNAR a l'índex