Flora del Pirineu català/Saxifraga granulata

La saxífraga granulosa és una planta herbàcia perenne de la família de les saxifragàcies que es troba de manera freqüent a prats de llocs frescals dels estatges montà, subalpí i alpí de tota la serralada pirinenca fins als 2.500 m. En català també rep el nom de trenca-rocs.

Aspecte general de la planta


TORNAR a l'índex