Flora del Pirineu català/Saxifraga rotundifolia

La saxífraga rotundifòlia és una planta herbàcia perenne de la família de les saxifragàcies. Bastant rara, es pot trobar a herbassars megafòrbics de l'estatge subalpí de la serralada pirinenca entre els 1.200 i els 2.200 m d'altitud. En català també s'anomena saxífraga de fulla rodona.

Visió generalTORNAR a l'índex