Flora del Pirineu català/Sedum amplexicaule

El crespinell amplexicaule és una herba perenne de la família de les crassulàcies. Espècie raríssima, es pot trobar a sòls pedregosos silicis de l'estatge montà submediterrani de la serralada pirinenca entre els 1.100 i els 1.600 m. També s'anomena crespinell tenuïfoli.

Aspecte general de la planta
TORNAR a l'índex