Flora del Pirineu català/Sedum anglicum

El crespinell pirinenc, planta perenne de la família de les crassulàcies, és una espècie bastant rara que creix en replans de roques, sobretot en àrees silíciques, de l'estatge subalpí i montà de la serralada pirinenca, entre els 1.200 i els 2.300 m.

Aspecte general de la planta

TORNAR a l'índex