Flora del Pirineu català/Sedum atratum

El crespinell fosc és una herba anual i rogenca de la família de les crassulàcies que creix freqüentment en pastures de terrenys calcícoles i llocs pedregosos de l'alta muntaya, entre els 1.900 i els 2.800 m d'altitud.

Aspecte general de la planta

TORNAR a l'índex