Flora del Pirineu català/Sedum cepaea

El Sedum cepaea és una planta anual de la família de les crassulàcies. Es troba rarament a indrets rocosos ombrívols de l'estatge montà de la serralada pirinenca, fins només els 1.200 m d'altitud.

Aspecte general de la planta

TORNAR a l'índex