Flora del Pirineu català/Spiraea crenata

L'espirea crenada és una herba perenne de la família de les rosàcies que es fa de manera molt rara en rouredes i boixedes dels Prepirineus centrals, a l'estatge montà submediterrani, fins als 1.300 m d'altitud.

Visió generalTORNAR a l'índex