Flora del Pirineu català/Thalictrum flavum

El Thalictrum flavum és una herba perenne de la família de les ranunculàcies força rara al nostre territori. Es fa en prats humits de l'estatge montà. És tòxic.

Aspecte general


TORNAR a l'índex